سرور مجازی ایران دیتاسنتر شاتل(پردیس)

ZA

cpu 1000MHZ


RAM 1024MB


SSD 10G


Bandwith 10G


Traffic 5GB


تحویل فوری


ترافیک آپلود رایگان


تغییر آی پی توسط کاربر


خرید ترافیک به صورت اتوماتیک


هر ترابایت ترافیک دانلود 500هزار تومان


ZA2


cpu 1000MHZ


RAM 2048MB


SSD 10G


Bandwith 10G


Traffic 20GB


تحویل فوری


ترافیک آپلود رایگان


تغییر آی پی توسط کاربر


خرید ترافیک به صورت اتوماتیک


هر ترابایت ترافیک دانلود 500هزار تومان


ZA4


cpu 2000MHZ


RAM 4096MB


SSD 10G


Bandwith 10G


Traffic 40GB


تحویل فوری


ترافیک آپلود رایگان


تغییر آی پی توسط کاربر


خرید ترافیک به صورت اتوماتیک


هر ترابایت ترافیک دانلود 500هزار تومان