سرور مجازی ایران دیتاسنتر پیشگامان

ZP2
 • 1000MHZ

  CPU

 • 2048MB

  RAM

 • 7GB

  SSD

 • 20Gb

  Bandwith

 • 10GB

  Trafic

ZP4
 • 2000MHZ

  CPU

 • 4096MB

  RAM

 • 7GB

  SSD

 • 20Gb

  Bandwith

 • 100GB

  Trafic

ZPU