سرور مجازی ایران دیتاسنتر شخصی (آپلینک زیر ساخت)

ZX1 0 موجود است

*آی پی این سرویس دارای تعرفه نیم بها نمی باشد*


cpu 2000MHZ


RAM 2048MB


SSD 30G


Bandwith 2G


Traffic 50GB


تحویل فوری


ترافیک آپلود رایگان


تغییر آی پی توسط کاربر


خرید ترافیک به صورت اتوماتیک


هر ترابایت ترافیک دانلود435هزار تومان


ZX2 2 موجود است

*آی پی این سرویس دارای تعرفه نیم بها نمی باشد*


cpu 4000MHZ


RAM 4096MB


SSD 40G


Bandwith 2G


Traffic 70GB


تحویل فوری


ترافیک آپلود رایگان


تغییر آی پی توسط کاربر


خرید ترافیک به صورت اتوماتیک


هر ترابایت ترافیک دانلود 450هزار تومان